O konsumpcji dóbr mieszkańców danego kraju

Dobro powstaje z podatków, a więc darmową usługą jest na przykład szkoła państwowa. Mniejsze koszty ponosi na nią nie mający pieniędzy, a dostaje więcej od państwa z podatków.  Ten mający zaś pieniądze może dostawać różnie, gdyż jego dochody mogą być o wiele wyższe od wydatków na szkołę, ale też mogą stanowić style ile ledwie na nie wystarcza. Chodzi tu przede wszystkim o to, że wykształcenie jest obowiązkowe do konkretnego roku życia i jeśli rodziny nie stać na podręczniki szkolne oraz inne, to pokrywają to pieniądze właśnie z państwa. W przypadku bogatszej osoby nie ma takiego zasiłku, stąd i koszty, które na szkołę wydaje są większe. Konsumpcja jest indywidualna, bo różny jest odbiór. Dobre wykorzystanie dobra prywatnego zależą od każdego człowieka. Podsumowując, gdy na prywatne dobra rodziny nie stać, pojawia się możliwość korzystania z państwowych funduszy, dlatego, że musi być minimalne wykształcenie. Poza tym nawet konstytucja państwa ustala reguły według, których nawet, jak będzie wszystkich stać to należy też z dóbr publicznych korzystać. Przykładem takiego dobra może być na przykład opieka zdrowotna. Dostępna zarówno dla tych do fundusze mają, jak i dla tych którym na nią nie starcza.

Zobacz też informacje na temat prywatnej i publicznej edukacji na:
Edukacja
Szkoła Montessori Warszawa
www