O etymologii stanowiska Maklera

Zazwyczaj miano maklera jest niezależnie używane od terminu agent, który szeroko stosuje się w niektórych gałęziach przemysłu. Tak zasadniczo mówiąc makler jest odpowiedzialny za doprowadzenie do transakcji między sprzedającym i kupującymi. Także broker jest trzecią częścią biorącą udział w całej transakcji, pośrednikiem między kupującym, a sprzedającym. Przykładem może być agent od nieruchomości, który upraszcza sprzedaż nieruchomości.

Maklerzy powinni zapewnić znaczną ilość informacji rynkowych dotyczących cen, produktów i warunków rynkowych. Brokerzy mogą reprezentować sprzedawcę (co stanowi 90 % ich czasu pracy) lub też nabywcę (10 %). Makler może reprezentować obie strony jednocześnie. Przykładem może być makler, który prowadzi do sprzedaży lub kupna papierów wartościowych w imieniu swojego klienta. Brokerzy odgrywają ogromną rolę w sprzedaży akcji, obligacji i innych usług finansowych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s