O biznesie

Etymologia “biznesu” odnosi się do stanu bycia zajętym albo do jednostki lub społeczeństwa jako całości, która pracuje i jest opłacalna ekonomicznie w stosunku do pracy, którą wykonuje. Termin “przedsiębiorstwo” ma co najmniej 3 zastosowania, w zależności od zakresu. Zazwyczaj używa się go do oznaczenia danej organizacji. Ogólnie mówiąc można odnieść ten termin do danego sektora rynku, przykładowo “branży muzycznej”. Ostatnia forma tak zwana złożona, to agrobiznes i wszystkie działania w jego zakresie wykonywane przez społeczność dostawców towarów czy usług.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s