O akcjonariuszu

Akcjonariuszem jest osoba lub instytucja (w tym osób prawnych), która prawnie jest właścicielem pewnej części zasobów w korporacji publicznej lub prywatnej.Akcjonariusze otrzymują przywileje w klasie akcji. Prawa te mogą obejmować:
Prawo do sprzedaży posiadanych akcji czy prawo do głosowania na dyrektorów nominowanych przez radę,
Prawo do nominowania dyrektorów czy prawo do dywidendy,
Prawo do zakupu nowych akcji emitowanych przez spółkę lub prawo do tego, co trwałe.Akcjonariuszami nazywa się także podzbiór podmiotów, które mogą obejmować tych, którzy mają bezpośredni lub pośredni interes w podmiocie gospodarczym. Na przykład: dostawcy, pracownicy, społeczność, klienci, itp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s